Veel feest in Nederland


Museum Catharijneconvent (Utrecht) wil alle kinderen van Nederland leren waar onze feestdagen vandaan komen. Daarom heeft het een nationale coalitie van musea gevormd, die ieder een presentatie of programmering over feesten in hun tentoonstellingsaanbod hebben opgenomen.

Twee Nederlandse musea sluiten zich deze zomer aan bij het tienjarige project ‘Feest! Weet wat je viert’: het Nederlands Openluchtmuseum en Huis Bergh. Het Zuiderzeemuseum, het Bijbels Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder zijn al eerder aangehaakt, waardoor er nu vijf musea meedoen met het plan. Daarmee is nu al de helft van het beoogde aantal partners bereikt.

Feest voor iedereen
Een museaal samenwerkingsverband op deze schaal is uniek. Voor dit ambitieuze en volledig extern gefinancierde initiatief ‘Feest! Weet wat je viert’ is reeds 2,5 miljoen aan fondsen geworven. Niet alleen de grote cultuurfondsen hebben bijgedragen. Ook kleine fondsen en particulieren doen ruimhartig mee. Het doel van de samenwerking is om alle kinderen in Nederland te leren over de herkomst van feestdagen. Feesten maken deel uit van ons immateriële erfgoed en vertellen waar onze tradities, rituelen, normen en waarden vandaan komen. Maar leren over de feesten is ook belangrijk voor ons materiële erfgoed. Het leeuwendeel van de kunstcollecties in Nederland verhoudt zich namelijk tot de feestverhalen.

Allemaal anders
Bij ieder museum is de eigen collectie en de identiteit van het museum, met speciale aandacht voor de specifieke feestcultuur van de eigen regio, het uitgangspunt. Daarom is iedere Feest!-tentoonstelling anders en hebben ze allemaal een eigen invalshoek. Een gemene deler in ‘Feest! Weet wat je viert’ is samenwerking. In combinatie met de uitwisseling van kennis zorgt dit ervoor dat het project zich verder ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is het lesmateriaal op de website feestweetwatjeviert.nl.

Feest! In Nederland
Op 3 juli opent het Nederlands Openluchtmuseum haar feesttentoonstelling ‘Feest! In Nederland’. Diverse religieuze en niet-religieuze feesten komen aan bod, zoals het Suikerfeest, Keti Koti, Bevrijdingsdag en natuurlijk Kerstmis. Het uitgangspunt voor deze feestpresentatie is het canonvenster Veelkleurig Nederland, onderdeel van de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Huis Bergh biedt het programma ‘Feest! In het kasteel’, waarin de middeleeuwse kunstcollectie centraal staat. Het Zuiderzeemuseum heeft afgelopen winter proefgedraaid en start in september met het feestprogramma ‘Feest! Aan de Zuiderzee’, gebaseerd op het erfgoed van de Zuiderzee.
Holland10©