Goud macht en status van de Friezen

Foto: Fries Museum / Lucas Kemper.

De tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen is wegens succes verlengd tot en met 5 juni 2016 in Fries Museum.  De tentoonstelling neemt bezoekers mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. De tentoonstelling wordt met een rapportcijfer van een 8,0 zeer hoog gewaardeerd door bezoekers.

Hoogtepunten zijn de goudschat van Dronrijp, de fibula van Wijnaldum en een uniek gespschildje dat voor het eerst getoond wordt. Bovendien is de beroemde schat van Wieuwerd te zien. Daarmee is de grootste goudschat van Noord-Nederland tijdelijk weer terug op Friese bodem. De voorwerpen en hun verrassende details getuigen van de rijkdom, macht en status van de Friezen.

Terpen zijn schatkamers
De terpen hebben de Friese geschiedenis goed voor ons bewaard. Het zijn de schatkamers van het oude Friesland. Nog regelmatig worden er bodemschatten gevonden. Door deze vondsten weten we dat het tussen de Romeinse tijd en het jaar 1000 een van de rijkste gebieden van Nederland was. Het vele goud, dat gevonden wordt bij terpafgravingen, opgravingen en door metaaldetectorzoekers, laat dit zien.

Krijgers en koningen
Achter elke hanger, munt of zwaardknop gaat een opmerkelijk verhaal schuil. En natuurlijk vertelt goud over rijkdom en aanzien. Wie goud bezat, had macht. Belangrijke krijgers imponeerden hun tegenstanders met versieringen op zwaarden en koningen droegen de mooiste ringen. Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen vertelt deze bijzondere verhalen over het goud der Friezen.