Kogge bij Kampen boven water

Foto’s: dank aan IJsseldelta Marketing

Al sinds de middeleeuwen ligt dit schip op de bodem van rivier de IJssel, bij de stad Kampen. De kogge is beeldbepalend voor deze oude Hanze stad. Zonder de kogge zouden de Hanze steden niet zo een enorme bloei hebben meegemaakt tijdens de middeleeuwen. Nu komt het schip, inclusief lading en een vrijwel intacte kombuis boven water. Op 10 februari wordt heel voorzichtig het houten schip boven de golven getild.

De middeleeuwse kogge, die nu nog in de bodem ligt van de IJssel bij Kampen, wordt woensdag 10 februari gelicht. Het gaat hier om een omvangrijk en goed bewaard gebleven koggeschip uit de 15e eeuw.  De lichting zal vermoedelijk de gehele dag in beslag nemen. Kampen verwacht veel publiek op deze unieke lichting, het wordt bijna als een evenement gepresenteerd.

Bijzonder: in een keer naar boven
In Nederland werkt een multidisciplinair team van onderwaterarcheologen, duik- en bergingsspecialisten aan de opgraving en lichting van het middeleeuwse scheepswrak, dat met innovatieve technieken in z’n geheel wordt gelicht. Het schip zal decimeter voor decimeter boven water komen; een speciaal computersysteem stuurt alle 40 motoren voor de lichting aan terwijl de krachten op het 50 ton wegend schip nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

Conserveringsstation staat klaar
Na de berging worden de wrakken overgebracht naar Batavialand in Lelystad; daar zal in een speciaal daarvoor gebouwd conserveringsstation worden gewerkt aan de conservering van de scheepswrakken die een aantal jaren in beslag zal nemen.

Trailer IJsselkogge NL from IJsselkogge on Vimeo.